Vallby Sörgården i Tidan - Skaraborgs enda kulturreservat

Där tiden för länge sedan stannat

Arbetslivsmuseet som skildrar livet på landet för ca 100 år sedan

Välkomna till förr i tiden - nu för tiden!

Det är länge sedan tiden stannade på Sörgår´n

När andra köpte traktor, täckdikade markerna och drog in vatten, fortsatte Sörgården på gammalt vis. Gården ser idag fortfarande ut som många medelstora familjejordbruk i Västergötlands slättbygder såg ut på1800-talet. Idag är hela gården, med alla sina byggnader och det småskaliga jordbrukslandskapet, bevarad precis som den en gång var. Kvar finns till och med den väl bibehållna inredningen och de ålderdomliga inventarierna.   

Här drevs jordbruket med oxar ända in på 1960-talet

Vallby Sörgården berättar om bondelivet med självhushållning. Nu sjuder det återigen av liv på Sörgården. Höet hässjas, rågen mejas med lie, svarthavren binds till präktiga nekar, linets blå blommor vajar i vinden och ibland bjuder man upp till dans på vägen en lördagskväll, precis som förr. Gamla hantverkstraditioner hålls vid liv. På Sörgården lever dåtiden kvar i nutid.

Vallby genom årtusenden

De kulturhistoriska spåren är många i reservatet. Här finns exempelvis Skövdes enda runsten, väglämningar, stenmurar samt en mängd järnåldersgravar som visar områdets koppling till flydda tider.

Skaraborgs enda kulturreservat

I Sverige finns 43 kulturreservatet. Vallby Sörgården är ett av dessa. Reservatet bildades 2008 för att bevara "ett värdefullt kulturpräglat västgötskt slättlandskap, som utgörs av en ovanligt komplett bibehållen bondgård med ett odlingslandskap präglat av 1800-tal och det tidiga 1900-talet" (Länsstyrelsen 2008).

Gården drivs av den ideella föreningen, Föreningen Vallby Sörgården. Tidanbygdens- och Wäring-Locketorps hembygdsföreningar äger gården gemensamt.

Välkomna att vara med och levandegöra Sörgården!

Det finns sysslor för alla! Vi hjälps åt med trädgårdsskötsel, gräsklippning, byggnadsvård, jordbruk, landskapsvård, stängsling, städning, guidning, byggnadsvård, servering mm.  Har du kunskaper om gamla hantverk och traditioner – tveka inte att höra av dig!

10-årsjubileum som kulturreservat 2019

Tänk att tiden går så fort – fast den står still på Sörgården! Gården var en släktgård i flera hundra år. Därefter hembygdsgård under 10 år. Nu har den varit kulturreservat i 10 år. Välkomna att fira med oss den 16 juni!

Det händer på Sörgården 2019

26 maj kl 13 MORS DAG – kaffe med hembakt fikabröd. Guidning.

30 maj kl 8.30 FRILUFTSGUDSTJÄNST - Ingemar Ekström och Götlunda kyrkokör. Medtag egen fikakorg! (I samarbete med Norra Billingens pastorat).

30 maj - 1 juni kl 11 - 17 (Servering kl 12 - 16) KONST OCH KULTURDAGARNA - Konstutställning, Sörgårds- utställning, guidning. Sörgårdssoppa med hembakat bröd och fika med Tyras kaka.( I samarbete med Fågelsjö i kulturbygd).

16 juni kl 13 (Servering kl 14 - 16) 10-ÅRS JUBILEUM - Landshövding Anders Danielsson m fl, Töreboda spelmanslag, arbetande oxspann, linberedning, handmjölkning, hästskjuts, hantverk mm. Gratis fika.( I samarbete med Länsstyrelsen).

21 juni kl 13 MIDSOMMARFIRANDE - Stången kläs. Musik, dans och lekar, pilkastning, korv, lotter, fika. (I samarbete med föreningar i bygden) .

7 juli kl 13 HÖHÄSSJNING – precis som förr! Vi hässjar hö på sjustakahässjor. Alla medhjälpare bjuds på slåtterfika.

13 juli kl 19 LOGDANS Tidanbälgarna spelar upp till dans på logen. Servering.

14 juli kl 13 GUIDNING och VERNISSAGE Kulturarbetarcentrum, KAC, ställer ut.

21 juli kl 13 JORDBRUKSDAG Gamla traktorer, slåtter med självbindare, hästskjuts för barn, barnvisor. Gratis fika till alla barn.

28 juli kl 13 FIKA och GUIDNING. Tema hantverk.

4 aug kl 13 UTSTÄLLNING - GAMLA SKOR OCH TEXTILIER

25 aug kl 13 ARKEOLOGIDAG - LANDSKAPSVANDRING Upptäcksfärd i landskapet med arkeolog Göran Lundh.

28 sep kl 13 SKÖRDEFEST (I samarbete med Fågelsjö i kulturbygd).

 

Kaffestugan

Kaffestugan är öppen alla aktivitetsdagar mellan kl. 13 och 16.

Guidning

Guidning i husen startar kl 13 och kl 15. Entré 50 kr. Barn i vuxens sällskap gratis.

Ideellt arbete för att bevara, vårda och levandegöra Sörgården

Arbetsdagar

Vi träffas onsdagar jämna veckor kl 13 mellan den 3 april till den 2 oktober 2019 och sköter om kulturreservatet. Efteråt tar vi en välbehövlig fika. Välkommen att delta!

Sörgårdens vänner

Även om du inte har möjlighet att vara med själv, kan du alltid visa ditt stöd ändå. Bli medlem för bara 50 kr per år. Kontakta oss eller betala in till Föreningen Vallby Sörgården bg 393-5376 eller swisha 12 35 14 78 30. Uppge tydligt namn och adress!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig på e-post: vallby.sorgarden@gmail.com

eller telefon: 0727 48 55 55

Hitta hit

Kulturreservatet Vallby Sörgården har adress "Vallby Sörgården 1, 549 91 TIDAN" och ligger vid väg 200 norr om Skövde mellan Väring och Tidan. Det är väl skyltat med en brun skylt längs med vägen.